แถลงการณ์พันธมิตรเพื่อปกป้องแม่น้ำโขง กรณีเขื่อนปากลาย 19 ก.ค. 61

พันธมิตรเพื่อปกป้องแม่น้ำโขง (Save the Mekong Coaltion) ได้ส่งแถลงการณ์ถึงคณะกรรมการแม่น้ำโขงและตัวแทนรัฐบาลทั้ง 4 ประเทศ กรณีการสร้างเขื่อนปากลาย เขื่อนบนแม่น้ำโขงสายหลักแห่งที่ 4 โดยรัฐบาลลาว  ในแถลงการณ์ระบุว่า  ตามที่ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 รัฐบาลลาวได้แจ้งอย่างเป็นทางการไปยังคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง กรณีการสร้างเขื่อนปากลาย ตามข้อตกลงแม่น้ำโขงปี 2538 เครือข่ายพันธมิตรแห่งลุ่มน้ำโขงมีความกังวลเป็นอย่างยิ่งต่อ แผนการเตรียมกระบวนการแจ้งและปรึกษาหรือล่วงหน้าในครั้งนี้

อ่านต่อ >> Save the Mekong Letter on Pak Lay Notification-19July – TH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *